ความสำเร็จ

001

Advertisements
รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2. Abstract

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

บูรณาการ+ปฏิบัติจริง

นักเรียนชั้น ป.2 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องประโยชน์ของพืช “กล้วย” บูรณาการกับวิชาต่างๆ เช่น คณิต ไทย สังคม การงาน ศิลปะ ฯลฯ ปฏิบัติจริงกล้วยทอดแสนอร่อย

anigif

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผลงานนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์

10ผลงานการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระดับชั้น ป.4-6 โดย ด.ญ.สิริวิมล ขุนคล้าย ป.6 และ ด.ญ.ศศิกานต์วลี ขาวนุ้ย ป.5 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต เชิญชมค่ะ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ค่ายวิทยาศาสตร์

นักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12-14 ก.ย.55 ที่หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สวนพฤกษศาสตร์

การศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

องค์ประกอบที่ 5

โพสท์ใน กิจกรรรมการทดลอง | ใส่ความเห็น

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

การทดลองเรื่องระบบสืบพันธุ์ของพืชดอก นักเรียนศึกษาโดยใช้พืชดอกที่มีในโรงเรียน

นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-ม.3ไปชมนิทรรศการโครงการ “คาราวาน อพวช.” ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

นักเรียนปลูก “หมาก” เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตเพราะหมากเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

อบรมWordPress

จัดอบรมการใช้ wordpress ให้กับคณะครูในโรงเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทย์…วิทย์

บทความ เกี่ยวกับเรื่องโลกหลายมิติ

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น